เที่ยวคนเดียว
เพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้น

เมื่อคุณได้เดินทางแล้วครั้งหนึ่ง การผจญภัยจะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ความทรงจำมันจะถูกเล่นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเบื้องลึกของจิตใต้สำนึก จิตใจคนเราไม่สามารถละไปจากการเดินทางได้ง่ายขนาดนั้น

ไม่ใช่ทุกคนที่เคยหลงทาง จะหลงทาง

เราอาศัยอยู่ในโลกมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความงามเสน่ห์และการผจญภัยไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการผจญภัยที่เราสามารถมีได้ หากเพียงแต่เราแสวงหาด้วยการเปิดตาของเรา และเดินทางไป

การเดินทาง
คือการใช้ชีวิต

การเดินทางนั้นมากมายหลายล้านความรู้สึกที่คนเราจะแบ่งปันให้กันได้และไม่เพียงกี่โอกาสของเราที่โคจรมาแลกเปลี่ยนความทรงจำซักช่วงนึงของชีวิต

วัดเขาดีสลัก

วัดเขาดีสลักวัดเขาดีสลัก

วัดเขาดีสลัก ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง เป็นวัดงามที่อยู่บนยอดเขา ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทมงคล 108 ประการ อายุนับพันปี สร้างด้วยหินทราย

แดง โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นบัญชีเป็นวัตถุโบราณ แล้วก็สร้าง มณฑป ทรงไทย

งาม ประณีตบรรจงและละเอียดลออ ครอบ ไว้ ทาง วัด เขา ดี สลัก ปรับแก้ ภูมิทัศน์

บน ยอดดอย แลเห็น ทิวทัศน์ วิว งดงาม ใน เขต อำาเภอ อู่ ทองค่ารอบๆ รอยรอย

เท้าเลียนแบบ สร้าง ด้วย หินทราย สีแดง มีลักษณะต่งจากรอย รอยพระบาท ที่

เจอ ที่อื่นๆ นักโบราณคดี มีความคิดเห็น ว่า เป็น ศิลปิ ยุค ทวารว ดี อายุ โดย

ประมาณ พุทธศักราช ที่ 14-16 นอกนั้นยังเจอ โพรง หิน ข้างในมี พุทธรูป และก็

วัตถุโบราณ ต่างๆ เหนือ มณฑป ที่ประทับ รอย รอยเท้า ยัง มี บันได นาค ขึ้นเขา

เนิน ซึ่ง ข้างบน มี หอบ รรจุ พระบรมสารีริกธาตุ อยู่ แต่ว่า ถ้าหากคนไหนกัน

เกียจคร้าน เดินขึ้นไป จะนั่งพักผ่อน หรือถ่ายภาพ กับ นกยุงฝูง เล็ก ที่ดิน วัด

เลี้ยงไว้ ก็ได้

รอยรอยพระบาท วัดเขาดี สลัก

รอยรอยเท้า ที่วัดเขา ดี สลัก เป็น แบบ รอยเท้า ผู้เดียว แกะ ขึ้น จากหินทราย

แดง ขนาดกว้าง 65.50 ซม. ยาว 150.50 ซม. ส่วน บน สลัก เป็น นิ้ว พระบาท

อีกทั้ง 5 นิ้วกลาง ฝ่าพระบาท สลักสิ่งที่เป็นรูปธรรม จักร มีลาย มงคล 108

ประการ อยู่ ใน กรอบ วงกลม เรียง อยู่ รอบๆสมัครเล่นบาคาร่า

ลักษณะ ทางศิลปกรรม ของรอยเท้า ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น คาดการณ์ ว่า

เป็น งาน ยุค ทวารว ดี ตอนท้าย ราว พุทธศักราช ที่ 16-17 รอยรอยเท้า เป็น

เครื่องหมาย หมาย แทน ถึง การ ปรากฏ ท่าน ของ พระส้มมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้ง

ยัง เป็น ” อุเทสิ กเจดีย์” ที่ ผู้คน ในสมัยก่อน ได้ ไหว้ บูชา เพื่อ นึกถึง บุญคุณถ

ของ องค์ พระพุทธเจ้า

การเดินทาง

ใช้ถนนหลวง แผ่นดิน เลข 340 เลี้ยวซ้าย เข้า เส้น 357 (ก่อน ถึงเมืองสุวรรณ)

ตรงยาว 10 กิโลมตร จะเจอ แยก ให้เลี้ยวซ้าย เข้า ถนนหนทาง พวงมาลัย

แมน (321) หลังจากนั้นไปตามทางยาวๆ ราวๆ 21 กิโลเมตร มุ่งหน้า อำเภออุ่

ทองคำ จนถึงเจอ แยก อู่ ทองคำ ให้เลี้ยวขวาไปราวๆ 3 กิโลเมตร จะเจอ ปาก

ทางเข้าวัดอยู่ ซ้ายมือ (มีป้าย บอก) ไปตามทางราวๆ 10 กิโลเมตร จะเจอ

ทาง วน ขึ้นไปบน ไป ดู รอยพระบาท ไปตามทาง จนกระทั่ง ยอดดอย

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *