เที่ยวคนเดียว
เพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้น

เมื่อคุณได้เดินทางแล้วครั้งหนึ่ง การผจญภัยจะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ความทรงจำมันจะถูกเล่นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเบื้องลึกของจิตใต้สำนึก จิตใจคนเราไม่สามารถละไปจากการเดินทางได้ง่ายขนาดนั้น

ไม่ใช่ทุกคนที่เคยหลงทาง จะหลงทาง

เราอาศัยอยู่ในโลกมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความงามเสน่ห์และการผจญภัยไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการผจญภัยที่เราสามารถมีได้ หากเพียงแต่เราแสวงหาด้วยการเปิดตาของเรา และเดินทางไป

การเดินทาง
คือการใช้ชีวิต

การเดินทางนั้นมากมายหลายล้านความรู้สึกที่คนเราจะแบ่งปันให้กันได้และไม่เพียงกี่โอกาสของเราที่โคจรมาแลกเปลี่ยนความทรงจำซักช่วงนึงของชีวิต

A short Introduction to Old Architecture

Gothic architecture is definitely an architectural design, which was specifically popular in European Europe during typically the Ancient, lasting coming from the 12th in order to the fourteenth centuries, in some locations, into the after Middle Ages. This was succeeded throughout this period by simply Renaissance architecture plus evolved from very simple Romanesque architecture. Gothic architecture combines elements associated with many other styles, including Dutch, France, and Italian city planning.

Most Gothic complexes are characterized by tall, pointed attics. The most famous ones are the cathedrals of Charlemagne (the nearly all famous example becoming the Cathedral of Hohengem in Holland), which are oftentimes referred to as simply “Cathedrals”, while buildings such as the Duomo regarding Milan or the Franciscan church in Rome, are samples of Gothic architecture found throughout European countries. Gothic buildings inside the Middle Age range were usually high, and the central focus was on typically the building’s defensive nature, with several concentric rings of defenders surrounding the building to defend it by enemy attack.


Gothic cathedrals were huge, solid structures. That they had many entrances plus were flanked by simply trenches and Palisades. Gothic cathedrals have been decorated with works of art, murals, and perhaps real or replica stained glass glass windows. บริษัท สถาปนิก They had wide open courtyards and experienced tall, pointed, iron fence posts together the edges. The particular walls were both painted or stucco.

The Gothic Basilica, a rectangular setting up with a large middle area for Mass, is among the most famous Gothic architecture these days. Another well-known Gothic building will be the Basilica Sacra, which is a new Roman Catholic Cathedral. Its one regarding the largest buildings ever built throughout the Roman Disposition and covers two acres. It provides beautiful stucco and is surrounded simply by a maze associated with staircase.

In the particular medieval times, Gothic architecture evolved into some thing completely different. Typically the dark, vivid colors that we relate with Gothic architecture regarding the period are not present. Instead, the particular buildings that have been built had muted, rich colors that were just like the Romanesque style. Almost all of the structures that can end up being observed in Italy include a whitewashed appearance to them, even though they were built in the Gothic era.

Because time passed, Gothic architecture became more elaborate and included the use of complex windows plus doors. The basilica and abbey cathedral were among the first Medieval buildings to include these modern elements. Nevertheless, this Gothic architecture likewise started to include elements of renaissance and baroque durations. The Gothic revival was a movement to classical styles and even it made its way into architectural styles across European countries, including Scotland, any time Queen Elizabeth I began the rebuilding of churches that were destroyed in World War II.

This is why, Gothic architecture incorporated lots of the same elements associated with heavy stone together with a dark coloring palette. It has been this dark coloring scheme that provided birth to many of the most famous Gothic models, like the flying buttress. The flying reinforcement is actually a large, asymmetrical formation typically found in Gothic cathedrals. These structures are designed to cover the entrance to a building, nevertheless they are frequently along with a number associated with smaller structures that resemble pointed curve. Some of these kinds of smaller structures have got been referred to as directing stones which have been logically placed to aid support the large main structure.

Another Gothic structure that provides been identified as an example of Gothic architecture could be the so-called catacombs. Catacombs are huge underground tombs that have been purposefully laid out inside an intricate method. They may contain pits where physiques have been burned, or they may well feature entire bedrooms that have recently been excavated and completely disinterred. While typically the exact aim of the catacombs remain unknown, experts believe they were used in order to keep bodies involving criminals who were executed during the times time period when Gothic architecture has been most prevalent. These types of remains can easily still be viewed today, in addition to are frequently represented in horror videos.

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *