เที่ยวคนเดียว
เพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้น

เมื่อคุณได้เดินทางแล้วครั้งหนึ่ง การผจญภัยจะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ความทรงจำมันจะถูกเล่นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเบื้องลึกของจิตใต้สำนึก จิตใจคนเราไม่สามารถละไปจากการเดินทางได้ง่ายขนาดนั้น

ไม่ใช่ทุกคนที่เคยหลงทาง จะหลงทาง

เราอาศัยอยู่ในโลกมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความงามเสน่ห์และการผจญภัยไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการผจญภัยที่เราสามารถมีได้ หากเพียงแต่เราแสวงหาด้วยการเปิดตาของเรา และเดินทางไป

การเดินทาง
คือการใช้ชีวิต

การเดินทางนั้นมากมายหลายล้านความรู้สึกที่คนเราจะแบ่งปันให้กันได้และไม่เพียงกี่โอกาสของเราที่โคจรมาแลกเปลี่ยนความทรงจำซักช่วงนึงของชีวิต

An evaluation Between Classical Architecture and Renaissance Architecture

The Renaissance architecture dates back again for the fifteenth in addition to early seventeenth generations, using the coming of the Holy Both roman Empire. In Italy, the Basilica di dalam San Miniato in Florence is probably the nearly all famous examples regarding Renaissance architecture. At the particular time, it had been the seat of typically the Roman Catholic church and its architecture includes columns and arches. Its special characteristic is its rounded dome top. In addition to this, the construction is additionally characterized by two-tiered chimneys and a tall cover table.

In phrases of size, Renaissance architecture makes a daring statement in assessment to the traditional style. Renaissance complexes are usually of very large size and even are seen as a huge round-arched roofs, whilst most buildings of the Classical period of time have rectangular roofs. The Renaissance buildings, on the various other hand, are characterized by their rounded cupola tops and typical open space styles. Moreover, modern time classical buildings will be more likely to be able to come in of concrete floor while the Renaissance structures are available made regarding wood.

Though it provides its own talk about of own type and design features, Renaissance architecture makes some sort of strong case regarding unity, balance, and symmetry. In accordance with several historians, the actual base of the concept of unity and balance lay throughout the works involving Vitruvius and Giotto. In Vitruvianism, all things in nature happen to be viewed as possessing equal qualities plus the same regulations of nature apply to human beings too. Thus, most human beings are seen since having similar physical, mental, and psychological character traits.

Balance is also an important aspect involving the Renaissance architecture. Shaped forms are believed to be able to be aesthetic and also functional. A perfect example of an buildings using symmetry is definitely the Pantheon associated with Rome. It is viewed as one of the best samples of classical revival complexes which also include a high degree associated with symmetrical design.

One other thing that is frequent in both typically the classical and renaissance architecture is shade, particularly the employ of red color. The use of such color has already been attributed to both the warm hues of the Mediterranean and beyond or the dark shades with the Grecian and even Egyptian cultures. However, some architects do declare that this is usually actually an effort to make the building show up friendly and inviting instead of sinister in addition to aggressive. Moreover, mainly because talked about by several famous Italian architect Ugo Giuga, the use of like color is not an indication of riches, but rather of inadequate taste. Such coloring has to be a signal of shame in Italy.

One of the most essential takeaways from studying classical Roman architecture is symmetry. Just about all of the structures inside the famous Romanesque and renaissance architecture projects symmetry inside their design. thai interior Likewise, the famous Uffizi Museum in Florencia for instance, is considering a synonym for those synonyms with regard to symmetry. Similarly, just about all the major elements of the well-known Taj Mahal within Agra are explained to have got a symmetrical design. In fact , the particular concept of balance was also considered by simply the ancient Greeks and Egyptians who else based their buildings on some types of balance as observed in character.

Another important thing about classical Roman architecture and typically the famous palaces regarding the European Renaissance architecture in general is the fact most of all of them had double-tiered attics. It is stated that such design and style features were planned to keep the rainwater water away through the house, which usually was considered an effective protection against typically the destructive storm wind gusts. The presence of double-tiered homes was said to be able to be a prevention from the attack in the enemy causes in the war instances. Additionally, it saved essential quantity of water that will could have otherwise been used for water sources purposes.


As already discussed, the key distinguishable feature between common antiquity as well as the renaissance architecture is the lack of any kind of ornamentation or even extra embellishment this sort of as sculptures, designs, banners, bells and so forth All the attractive elements of such structures were deliberately kept out for some reason simply – they were simple to build and for that reason, cheaper to construct. Also, the use of simple components in the structure of such buildings made them remarkably functional and cost-effective. Another aspect that will marked the a couple of architecture styles is the absence regarding almost any ornamentation on the subject of the exterior portion of the building. This is because through the guideline of the Renaissance, the ruling courses all over The european union were aware of the reality that they had been accountable for maintaining the particular social order, and hence, they were doing not really want any sort of muck and even filth attached with their particular buildings. Consequently, an individual will find that will the palaces, barns, state houses, and mansions in the Renaissance era were clean, simple, and most of all, highly useful, which explains precisely why they remain and so popular to this very day.

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *