เที่ยวคนเดียว
เพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้น

เมื่อคุณได้เดินทางแล้วครั้งหนึ่ง การผจญภัยจะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ความทรงจำมันจะถูกเล่นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเบื้องลึกของจิตใต้สำนึก จิตใจคนเราไม่สามารถละไปจากการเดินทางได้ง่ายขนาดนั้น

ไม่ใช่ทุกคนที่เคยหลงทาง จะหลงทาง

เราอาศัยอยู่ในโลกมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความงามเสน่ห์และการผจญภัยไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการผจญภัยที่เราสามารถมีได้ หากเพียงแต่เราแสวงหาด้วยการเปิดตาของเรา และเดินทางไป

การเดินทาง
คือการใช้ชีวิต

การเดินทางนั้นมากมายหลายล้านความรู้สึกที่คนเราจะแบ่งปันให้กันได้และไม่เพียงกี่โอกาสของเราที่โคจรมาแลกเปลี่ยนความทรงจำซักช่วงนึงของชีวิต

An Insider’s Look on Soybeans

Edamame is an assortment of green or black soybeans, is widely used as a ingredient in Japanese and Chinese cooking. Edamame is a firm, dry small-sized green bean with an outer brown and flat surface. It is sweet and has a distinctive aroma and flavor. It can be prepared for a variety of dishes and is a common ingredient in many countries.

There are two types of edamame, green edamame or black edamame. Black edamame has a smaller size than its green counterpart with a stronger flavor and aroma. Although the beans are light in color, they are rich in protein, fat, and albumenoids. Although edamame that is green may be smaller than black, it is more robust and has less protein. The beans in green soybeans aren’t damaged and don’t dry out, making them more palatable for consumption.

Edamame comes in three grades. It is first milled, then shelled, and then roast. The roasted and shelled soybeans were brought to Japan as a food item of opulence by a Asian lady who was serving as a translator for the Japanese military during World War II. The edamame edamame pods came back by the lady along with recipes for Japanese cooking. Since the pods were a luxury food item, nobody else knew about the delicious snack and no one other than the lady herself knew the recipe. Edamame The beans are now easy to find and come in different kinds and packaging types.

Edamame is an all-inclusive protein, meaning that it contains all eight of the amino acids. This means that the body is able to produce this protein from plant-based sources such as soy beans, other legumes (i.e., rice, buckwheatand quinoa) and other foods that have been transformed to protein (e.g., soy milk, eggs). It is extremely complete. Additionally, green soybeans can be used as a complete protein source because the plant-based protein has been modified to incorporate all amino acids, without losing any of the characteristics that make them valuable and nutritious.

The best method to cook green soybeans is to allow them to fully cook and then become tender. There are many ways to cook edamame. First allow the beans to soak in water. Place the beans in an iron skillet or wok set to at a low temperature. Add enough water to completely cover them. To prevent the green soybeans boiling and bursting into flames, cover the vent holes in the pan.


Pick a pod of green soybeans and break it open with a fork. The bean’s nutritional properties will be released. Allow the beans to soak for around three minutes, ensuring that the water is absorbed by the beans. After the beans have soaked for three minutes drain them, and place them in blenders or food processors. Blend the beans until they are smooth. Then transfer the edamame pulp to the bowl of serving.

Sprinkle some sea salt over the glass and mix the contents of the glass into the bowl of hot water. Add one tablespoon of each seasoning that you’re using. Mix the ingredients until combined. Then add the soybeans in green and place the mixture into a sealable plastic bag. Seal the bag and refrigerate for up to 2 weeks, turning the bag periodically to ensure that salt doesn’t lose its luster. The beans will continue to improve in flavor and texture as time passes.

Salting, roasting and pressing are three methods of making soybeans ready to prepare them for meals. Edamame is the highest content of plant-based proteins and is the most delicious edamame. Edamame is a fantastic option to complement the vegetarian diet since it is high in amino acids and protein. For a delicious snack, heat the edamame juice with drizzled with a tiny amount of sauce on it and serve plain. You will love the flavor and nutrition content.

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *