เที่ยวคนเดียว
เพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้น

เมื่อคุณได้เดินทางแล้วครั้งหนึ่ง การผจญภัยจะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ความทรงจำมันจะถูกเล่นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเบื้องลึกของจิตใต้สำนึก จิตใจคนเราไม่สามารถละไปจากการเดินทางได้ง่ายขนาดนั้น

ไม่ใช่ทุกคนที่เคยหลงทาง จะหลงทาง

เราอาศัยอยู่ในโลกมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความงามเสน่ห์และการผจญภัยไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการผจญภัยที่เราสามารถมีได้ หากเพียงแต่เราแสวงหาด้วยการเปิดตาของเรา และเดินทางไป

การเดินทาง
คือการใช้ชีวิต

การเดินทางนั้นมากมายหลายล้านความรู้สึกที่คนเราจะแบ่งปันให้กันได้และไม่เพียงกี่โอกาสของเราที่โคจรมาแลกเปลี่ยนความทรงจำซักช่วงนึงของชีวิต

An Overview of Neo-Renaissance Architecture

The Neo-Renaissance architectural style is rooted in Italy’s Renaissance. It was a dark time in Italian history and was the time of the decline of the Western Roman Empire. It is among the most important periods in Italian history, though the majority of its architecture has been lost. Neo-Renaissance architecture was heavily influenced by the papacy, but also by elements from Greek and Jewish cultures. This type of architecture emphasized the relationship between religion and government , and the way in which religious leaders exercise their authority over their people through their architectural designs. It also had strong connections to mathematics, science, and psychology.

Neo-Renaissance architecture refers to a collection 19th century architectural styles which are not Greek Classic or Gothic Revival but they do take inspiration from these styles. Architecture of this period is distinguished by individual pieces that are extremely stylized, with certain with intriguing internal structures, and others that look quite like Greek or Roman columns. Their roofs are flat to allow good ventilation and they are adorned with arches and spires that are high. Their exteriors are often well-balanced and feature large windows or skylights in their main rooms. They have large windows as well as doors made out of glass.

Neo-Renaissance architecture can still be utilized today in Italy in Italy, where it remains extremely popular. There are numerous beautiful examples of this type of architecture across the country. In Turin you can find numerous buildings built during this time and you can walk down the inside of one of them. They can be traced back the time of 300 years ago. They are often regarded as exceptional examples of Neoclassicism.

Another major influence on Neo-Renaissance architecture is the religious movement created. The Aquarians were among these religious movements. They were known for their skeptical approach to faith. One of their main concerns was weather and they wanted to construct an efficient structure that could protect the people from severe weather. Another religious organization that was the Dominican Order, saw Neo-Renaissance architecture to be positive in improving the condition of the church. They appreciated the architectural qualities that were unique to this type of architecture.

The architecture of the time was another significant influence on neo-renaissance architectural design. thai architect It was largely taken up by religious orders that targeted Christians under the Catholic Church. Urban IV and Maximino della Torre del Sol were two of them. They employed some of the most advanced styles of the day and turned the churchyards into stunning works of art. Other types of architecture include the Catacombs of Rome as well as the Pantheon in Rome and the Duomo in Florence.

Some religious orders were not responsible for making the Neo-Renaissance styles available to the general public. However, some of them were responsible for a specific Neo-Renaissance style usage in Europe. This includes the Collegiate and Biblical Schools as in addition to the University of Paris and the Sorbonne. Louis the XIV established the University of Louvain. He added various styles from Europe during the Renaissance period to his university. The architectural styles available to the public were also influenced by a variety of religious orders.

The Catacombs in Rome are an excellent opportunity to find out more about Neo-Renaissance architecture. There are beautiful examples of this architecture that date back to the early days of the dark ages. The underground catacombs, that span miles, were built in the Roman Empire’s heyday. These graves of the dead have been discovered by modern scientists in an an effort to help modern researchers to discover the causes of death in ancient Rome. Many burial shrouds uncovered valuable artifacts like weapons, jewelry-adorned clothing, and precious gems.

Neo-Renaissance architecture has influenced a broad range of architecture styles throughout Europe. Although the style is no longer popular, remnants of it may remain in churches, public buildings, and monuments. It is our hope that with more research we can revisit the fascinating period of the Renaissance and shed a new light on the dark days of European history.

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *