เที่ยวคนเดียว
เพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้น

เมื่อคุณได้เดินทางแล้วครั้งหนึ่ง การผจญภัยจะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ความทรงจำมันจะถูกเล่นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเบื้องลึกของจิตใต้สำนึก จิตใจคนเราไม่สามารถละไปจากการเดินทางได้ง่ายขนาดนั้น

ไม่ใช่ทุกคนที่เคยหลงทาง จะหลงทาง

เราอาศัยอยู่ในโลกมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความงามเสน่ห์และการผจญภัยไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการผจญภัยที่เราสามารถมีได้ หากเพียงแต่เราแสวงหาด้วยการเปิดตาของเรา และเดินทางไป

การเดินทาง
คือการใช้ชีวิต

การเดินทางนั้นมากมายหลายล้านความรู้สึกที่คนเราจะแบ่งปันให้กันได้และไม่เพียงกี่โอกาสของเราที่โคจรมาแลกเปลี่ยนความทรงจำซักช่วงนึงของชีวิต

How to grow a Thai Bodyguard

As a leading Personal security and Security Support Provider inside the Bangkok Area, we know the need for a thorough Bodyguard services, focused on meet typically the unique requirements regarding our customers. Bangkok is the capital city of Thailand and even a very popular tourist vacation spot. A huge number of visitors go to each year to discover this exciting town. Many tourists pay a visit to the area in order to have a comfortable in addition to enjoyable holiday, but unfortunately there are also many who visit with a diverse motive i. electronic. as a “VIP’s’ Protection” or “Bodyguard Service” or “Bodyguard”.


The particular term “Bodyguard” encompasses protection from all types of dangers such since theft, violence, open drunkenness, etc. Despite the fact that the term “Bodyguard” is widely used all through the world plus is used generally by many various Bodyguards and Safety Officers, it is hardly ever used simply by Bodyguards themselves. Bodyguards tend to focus on a small range of areas my partner and i. e. Kidnapping/ kidnapping, escort operations, airport/hotel security, corporate defense, street assistance, activities protection, private protection, public nuisance/visitor command, etc…

The Bangkok Bodyguard industry supplies the widest choice involving work in the sector. There are numerous industry sub-categories inside the Bodyguard business such as: Company Security, Private Safety measures, Sports Security, Family/ Juvenile Security, Business Security, Law Enforcement, Bodyguard/Security Officers, and even VIP Protection. Some sort of highly experienced plus qualified Thai Personal security will have the required experience to provide these specialized solutions. There are also many intercontinental agencies that concentrate in providing Body guard services to various VIP’s. Some Bodyguard firms have offices structured in Thailand and so they offer all the services listed over, as well while additional professional and even personal software program since training, recruitment plus orientation programs, medical induction, weapon handling and use, special forces, surveillance plus protection, first aid supply and travel safety.

Most Bangkok Body guard agencies have a very standard recruitment process. This specific is to ensure that each Body guard is qualified intended for the job before being deployed upon any assignment. When an assessment has been done of the particular suitable candidates, they are then sent for further education. Training can last anywhere between two to 4 weeks depending on the assignment of course.

Most Bodyguard agencies have a physical training area in the particular Bangkok area that will provide each classroom and useful training. There will be a broad variety of courses and even qualification within the Bodyguard industry. This includes combat lifesaving, weapons use, personal defence, martial martial arts techniques, communication and even terrorism awareness among others. Ideal to start could be provided simply by specific organizations such as the Asia National Police Push (TNP), or the Royal Thai Armed service (RTA). The police force and the particular army offer the comprehensive Bodyguard coaching program that lasts from two to be able to five days.

That is important to decide on a Bodyguard organization that employs in addition to trains competent plus trained Thai Safety guards. Bangkok Bodyguard These firms will have several well-trained and skilled officers who will be willing to give checked employment. These organizations may also conduct history checks on just about all of their workers just before them having on any fresh assignments. Besides examining criminal records, this particular agency will also conduct a comprehensive check on the particular employee’s physical plus psychological condition.

The next step in the process of becoming a qualified and registered body guard is to take a basic Private security course. This coaching will give a person the essential understanding associated with the training that is offered by various Thailand Bodyguard organizations. You will probably be supplied with certification after successful completion associated with the course. The particular course should also contain a business evaluation, which will certainly assess your ability, performance and authority skills.

The following step is to be able to find a suited Company that may supply you with a role and responsibility in which in turn you feel beloved. You should pick a Bodyguard firm that has expertise in employing in addition to training professionally and even effectively trained people who are employed in the security sector. You should in addition choose one using a strong record regarding integrity and proficiency in the hiring and hiring involving personnel. The firm must be in the position to present you the very best suited compensation package within terms of income, benefits and protection. This package have to also include a well-developed and efficient working environment.

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *