เที่ยวคนเดียว
เพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้น

เมื่อคุณได้เดินทางแล้วครั้งหนึ่ง การผจญภัยจะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ความทรงจำมันจะถูกเล่นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเบื้องลึกของจิตใต้สำนึก จิตใจคนเราไม่สามารถละไปจากการเดินทางได้ง่ายขนาดนั้น

ไม่ใช่ทุกคนที่เคยหลงทาง จะหลงทาง

เราอาศัยอยู่ในโลกมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความงามเสน่ห์และการผจญภัยไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการผจญภัยที่เราสามารถมีได้ หากเพียงแต่เราแสวงหาด้วยการเปิดตาของเรา และเดินทางไป

การเดินทาง
คือการใช้ชีวิต

การเดินทางนั้นมากมายหลายล้านความรู้สึกที่คนเราจะแบ่งปันให้กันได้และไม่เพียงกี่โอกาสของเราที่โคจรมาแลกเปลี่ยนความทรงจำซักช่วงนึงของชีวิต

JLA Adventures Trapped : Part 1

Based around the book and television show of the same name, JLA Adventures is an living film directed by Phil Lord, David Lee, and Craig Bolotin. The motion picture is a sequel to the hit cartoon series, Justice Little league: Submit or Kick the bucket. Film production company took some sort of lot of ideas from the show, particularly the classic reserve and brought it alive in a good entertaining way.

jla adventures trapped in time จัสติซ ลีก หยุดแผนย้อนเวลายึดโลก The particular story begins a few decades after the particular events of typically the Justice League: Post movie. Pursuing the damage of Earth, the particular Justice League need to fight against the tribe of creatures called Vatu which are using their strong Time Rings in order to control the globe. Superman, Batman, and Wonder Woman in the team of superheros identified as the Proper rights League. Their best goal is in order to prevent the bad Vatu from making use of their Time Wedding rings to adopt over the particular world.

Once the particular team launches in to action, they find out that their Time Rings happen to be missing. With no approach to travel back in time, the team will be stuck in a time bubble where they must confront danger all the while trying in order to save the entire world. In order to escape from the time bubble, the Justice League need to travel to the planet called Planet, which is protected in sand. Here they will have to be able to battle vicious mud monsters, strange goo-like creatures, as well as peculiar alien creatures whom can take the design of humans.

Because the team makes their way through this dangerous jungle, they discover the cause why Vatu makes use of the Time Rings. They use these people to trap their very own enemies, but they avoid know why they have been trapped. When typically the Justice League understands this mysterious device, it leads them to assume that right now there may be even more to this than satisfies the eye. The adventure team members will even learn what will cause Vatu’s Time Bands appearing each period they are in the area.

JLA Adventures Stuck is the second section of the JLA: Space Race movie spinoff. Just like the first part, this adventure offers its own story and characters. Contrary to the first film, nevertheless , this moment travel tale makes good usage of moment travel devices and other gadgets. It is usually a lot extra colorful and detailed than the first of all film, which had a much smaller spending budget than the movie performed. This added attention to the story tends to make this an additional enjoyable watch for both adults or kids.

The movie starts using the mysterious robber Doctor Fate walking around, looking for the ultimate tool. He gets their hands on an ancient artifact that will allow your pet to travel back found in time. However, Fate doesn’t tell they until the show is half more than. They tracks decrease Vatu, who is usually working with Medical professional Fate and will take him to a good island where he or she plans to make use of the particular device to send out his team back. Meanwhile, the Thumb arrives on typically the scene and knows that he can use his speed to return in time, nevertheless he could be stopped by simply the JLA.

As soon as the team attracts up with Medical doctor Fate, they find out the island that will Doctor Fate attacked is definitely the web site of an aged JLA base. Generally there, they learn the evil villains there are actually members with the JLA. When they will arrive there, however, they find that will the base continues to be destroyed. They in addition find an illusionary Medical doctor Fate, whom they take down although the real 1 flees. In typically the real-world, the The law League is speaking about what should become done with the particular island. Superman proposes they leave that alone, hoping that the JLA is going to leave them by yourself, while they figure out practical tips for the island themselves.

Typically the episode ends together with the Justice League visiting the JLA base to find info about the criminal activities that occurred there. Hawkgirl shows up and attacks these people, but she is easily defeated. At the same time, the Flash is captured and consumed to the JLA’s secret facility in which he will go through psychological therapy. During this time period, the Flash begins to remember some of his memories from his time seeing that Superman. He stops up going crazy with the power he now offers. This is a great exciting adventure that will showcases the fantastic heroes and storylines that will make up the JLA

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *