เที่ยวคนเดียว
เพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้น

เมื่อคุณได้เดินทางแล้วครั้งหนึ่ง การผจญภัยจะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ความทรงจำมันจะถูกเล่นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเบื้องลึกของจิตใต้สำนึก จิตใจคนเราไม่สามารถละไปจากการเดินทางได้ง่ายขนาดนั้น

ไม่ใช่ทุกคนที่เคยหลงทาง จะหลงทาง

เราอาศัยอยู่ในโลกมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความงามเสน่ห์และการผจญภัยไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการผจญภัยที่เราสามารถมีได้ หากเพียงแต่เราแสวงหาด้วยการเปิดตาของเรา และเดินทางไป

การเดินทาง
คือการใช้ชีวิต

การเดินทางนั้นมากมายหลายล้านความรู้สึกที่คนเราจะแบ่งปันให้กันได้และไม่เพียงกี่โอกาสของเราที่โคจรมาแลกเปลี่ยนความทรงจำซักช่วงนึงของชีวิต

Report on “Railroad Tigers”

In typically the mid nineteen 30s, a little movie called” Rails” (which loosely translates to “Rails”) was released. This stars Jack Lemmon and was aimed by Richard Wilder. It’s a bi-color, coming-of-age story of a boy growing up in segregated The state of texas. ดูหนีัง Eventually, when this individual goes away to school and meets the white girl, he begins a connection with her. He’s simply a typical young man crazy about a white girl. Although circumstances prevent them from consummating their own relationship until these kinds of are pulled from an ocean (and saved by simply the gallant Chief Hook).

The movie is about a whitened girl who falls for a black man. Naturally, this kind of doesn’t go above well. They battle and soon good enough, their fight prospects to a boatload of trouble plus they are swept away by way of a giant sea beast. This forces them to go back to be able to their hometown. They reunite, but things aren’t exactly easy sailing once they will settle back.

Wilder performs the role associated with Tom Sawyer. This individual plays a portion of a haggard old man that has an immortal passion for their railroad job. This individual has an unpleasant habit of tempting girls into their life. At the particular start of typically the movie, he’s very friendly with Muff Potter (Leroy Howard). But soon right after they meet, Tom starts acting suspect of Potter’s objectives. The two regarding them become opponents.

Wilder also played the part of Tom Sawyer’s friend, Huckleberry Finn. He or she played this position for three diverse movies, but the particular version in which usually he had a breakout performance was The Mysterious Lady. He or she played the figure of Tom Sawyer in many other movies thereafter.

One fascinating thing about Train Tigers is that will it doesn’t possess a strong lead personality. This means that most involving the movie is really a bunch of fellas talking. However, any time they do converse, they’re not so convincing about what they’re saying. Instead of getting anywhere, they will often appear insincere and over the most notable. This makes the particular movie choose was created by somebody that didn’t learn how to create good dialogue. It’s not a very happy film to watch.

There are several definitely good one line in the video. One liner, close to the end, claims “All I want regarding Christmas is my personal railroad. ” Typically the closing credits furthermore use this exact line. Regardless, which about all the particular movie had throughout it.

Overall, is actually a pretty decent film. Wilder is a fine actor to know how to perform fault the aging bad boy. Nevertheless , I would offer the movie the much better ranking if it had even more depth and engaged more characters.

Luckily, anyone can discover a number involving outtakes on Youtube . com. While they’re surely not great, they certainly show Wilder at his best. He does a good job of actively playing the wacky aged man, and his / her co-stars also perform their parts extremely well. In essence that this is a fun movie by seed to fruition. It’s not really a real crisis, but it performed bring some life towards the sleepy area of Walla.

Inside terms of the story, some associated with the events could possibly be too short, and there are views that seem unnecessary. But overall, may nice little video that you shouldn’t miss. There’s certain nice one liners, and it’s really worth catching them if a person can. Besides, they will only make typically the whole film to be able to go with thirty minutes longer cut.

What I don’t like about the movie is definitely the villain. It just seems too uninspiring to me. I suppose Wilder was trying to take a step new by showing an old-fashioned theif. But, in my personal opinion, it really won’t fit in the existing times, with thus many other selections.

Likewise, the climax scene using the gambling is also some sort of little odd. As an alternative of shooting the particular tiger too many times, the particular director chosen to include him fall to be able to the ground. Although it works for the movie, I’m not a big supporter. Again, it doesn’t complement up with typically the other scenes. Really a small issue, but it’s enough to make me personally skip over the particular movie.

Overall, “Railroad Tigers” is certainly not a great motion picture. I’d give this a rating involving about a C, because a possibility that will exciting or creative. It just will take a long time, and I actually wish the complete picture were shorter. When you’re a fast action film, this specific might become a good one to enjoy, but overall, I’d personally pass on that.

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *