เที่ยวคนเดียว
เพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้น

เมื่อคุณได้เดินทางแล้วครั้งหนึ่ง การผจญภัยจะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ความทรงจำมันจะถูกเล่นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเบื้องลึกของจิตใต้สำนึก จิตใจคนเราไม่สามารถละไปจากการเดินทางได้ง่ายขนาดนั้น

ไม่ใช่ทุกคนที่เคยหลงทาง จะหลงทาง

เราอาศัยอยู่ในโลกมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความงามเสน่ห์และการผจญภัยไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการผจญภัยที่เราสามารถมีได้ หากเพียงแต่เราแสวงหาด้วยการเปิดตาของเรา และเดินทางไป

การเดินทาง
คือการใช้ชีวิต

การเดินทางนั้นมากมายหลายล้านความรู้สึกที่คนเราจะแบ่งปันให้กันได้และไม่เพียงกี่โอกาสของเราที่โคจรมาแลกเปลี่ยนความทรงจำซักช่วงนึงของชีวิต

Romanesque Architecture

Romanesque architecture is the term used to describe architectural styles that are reminiscent of ancient Roman structures, especially those built in the 2nd century AD. Romanesque architecture is also a genre, which is the kind of monumental architectural sculpture, which imitates the older Roman styles of the past. It is also part of the “Romanicisms” category that includes the most well-known styles like Gothic and Greek architecture. Romanesque is sometimes referred to as “Roman Deco” because it is believed to be influenced in numerous places by classical Roman architecture. It is unique and wasn’t part of any Roman architectural plan. It is located in places such as Bath and the Somerset coast.

Vitruvius, an architect, was a famous architect who brought Romanesque architecture to prominence. He was among the most prominent members of the Roman Academy in the 1st Century AD. Romanesque architecture typically makes use of very large elements, including naves, columns (sometimes called “pipes”) and extremely thick walls. There are numerous obvious connections between the Romanesque style and local customs.

Romanesque architecture was full of stylized friezes. Walls of public buildings as well as baths are often decorated with depiction murals. Additionally, Romanesque building materials frequently include stone and brick. In the early centuries stone laid the foundation for clay tiles and bricks and eventually for pavements and roads.

Romanesque architecture is known for its use of Gable roofs. Romanesque roofs are often placed at an angle to walls. This style was later adopted by other architectural styles. For instance, in the Gothic architecture style, the roof often faces westwards. Romanesque buildings usually have what are called “Roman cornices”.

Romanesque architecture also featured numerous arches. Arches were originally used to support the roof and they are still frequently used in Romanesque housing. The Romanesque piers were often supported by columns. Because of their intricate designs, Romanesque churches of the middle age are often compared with pagodas. They differ from the more simple pagodas in that the Romanesque churches had intricate staircases, which could be constructed using pilasters with large diameters. Mosaics were used to improve the Romanesque architecture of the Romanesque columns and piers.

Romanesque architecture is intricate and varied in scale. While most Romanesque structures are similar in terms of size, they differ in the particulars of the way they are constructed. For example, a Romanesque town hall might include an outer ring of bifold doors that are covered, whereas the interior of a Romanesque building may have one large covered porte cochere (a section of wall that connects all the rooms). These buildings tend to follow the same geometric pattern, however, this pattern is often interspersed with other elements of the architecture. The columns and arches may overlap, and chapels or villas might be without columns or arches in any way.

Understanding the primary learning objectives is necessary to understand the differences in Romanesque architecture and the pre-roman period. There are three kinds of learning objectives for Romanesque architecture: utilitarian, religious, and political. The purpose of the religious is worshiping the gods and goddesses of Rome. The motives behind Romanesque architecture are the creation of god-like monuments, public spaces such as streets paths, public fountains, and monuments for the Roman military. click Additionally, political objectives are meant to represent the social and cultural values of the Roman state.

The most striking feature of Romanesque architecture in comparison to pre-roman periods is the lack of ornamentation on its buildings. Romanesque architecture’s homes aren’t like other public spaces with elaborate columns and arches. Instead, the architecture is focused on the use of sharp angles and straight lines, along with simple forms and undecorated forms. This lends the Romanesque architecture the appearance of a “closed” appearance, which some art historians like to compare to the Seville Cathedral (the site of the final Roman Catholic Church). Some examples of Romanesque architecture include the Romanesque arched walkways in Verona and the arched portico of the Dominican church in Milan.

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *