เที่ยวคนเดียว
เพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้น

เมื่อคุณได้เดินทางแล้วครั้งหนึ่ง การผจญภัยจะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ความทรงจำมันจะถูกเล่นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเบื้องลึกของจิตใต้สำนึก จิตใจคนเราไม่สามารถละไปจากการเดินทางได้ง่ายขนาดนั้น

ไม่ใช่ทุกคนที่เคยหลงทาง จะหลงทาง

เราอาศัยอยู่ในโลกมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความงามเสน่ห์และการผจญภัยไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการผจญภัยที่เราสามารถมีได้ หากเพียงแต่เราแสวงหาด้วยการเปิดตาของเรา และเดินทางไป

การเดินทาง
คือการใช้ชีวิต

การเดินทางนั้นมากมายหลายล้านความรู้สึกที่คนเราจะแบ่งปันให้กันได้และไม่เพียงกี่โอกาสของเราที่โคจรมาแลกเปลี่ยนความทรงจำซักช่วงนึงของชีวิต

Soybeans: From Steamed to Frozen

Edamame beans are also known as green soybeans or moo hair in Japan. Although the term edamame appeared in the Oxford English Dictionary only recently, moo hair has been consumed and enjoyed as a staple food for generations of people. Nowadays, as part of healthy eating, consuming the edamame (or moo hair) is not a foreign idea. In fact, it could be considered a delicious staple of the diet in a variety of Asian countries.

Edamame is a type of soybean that is yellow in color. Jama dame is a common name for a reddish colored bean after it has reached maturity. Edamame is widely used as an accompaniment in many Asian countries. This dish is typically served with Japanese rice and is easy to make and is extremely nutritious. In Japan, edamame is served with Japanese miso soup called mochi.

There are a myriad of varieties of soybeans however the most well-known is the edamame beans, which is found all over Asia. There are numerous kinds of paddies where edamame beans can be grown. The majority of soybeans that are grown in Japan are found in pads of hibiscus. These are low-growing, round soybeans that are suitable for consumption with high nutritional value.

Black-eyed Peas are another kind of soybean used as a staple food. They are naturally green in color. ถั่วแระญี่ปุ่น They are also naturally green in color, but black-eyed peas have had the outer membranes stripped, so that the green pods are now in the edible part of the bean. Both varieties of soybeans are grown in the United States, primarily in the northern region of the country. Soybeans are widely used as animal feed in Japan, where they are used to make hot dogs and salsas.

Soybeans are also grown in other parts of the globe as well, including South America. The most common food for the Andes people, the main food of Central and South American lowland tropics, is pinto beans. Soybeans are utilized to make chowders and sauces, salsas, and tamales. Although they still eat beef, a lot of people in Europe now eat soybeans for their protein.

There are two kinds: bran-fomented and textured soybeans. Textured soybeans cook while they are in their shells, for instance, soaking a block of dry beans that are not seasoned and then grinding them up into a fine paste prior to cooking. Bran-fomented soybeans don’t require cooking. Instead they are fermented, then immersed in water until they form an oily liquid. This liquid can be used in the same way as soy milk, and is high in fiber and holds more nutrients than plain soybeans. Sprouted soybeans are high in protein, particularly the casein variety.

One of the most popular legumes in the U.S., green soybeans are sold at health food stores, co-ops, and online. There are many cooking methods for this versatile vegetable, from boiling them to steaming them to sauteing them and even to grill them. Green beans can be eaten fresh however canned and steamed green beans are more popular, because of their much higher nutritional value. A great side dish is a salad seasoned with lime juice and yogurt or a bowl of steamed beans served with slices of fresh cucumber.

For baking, fried green soybeans are great for baking, and the seeds are used in stir-fries. You can also sprinkle them on cakes and bake them into pie crusts. If you prefer, freeze your soybeans before using them, then just defrost them whenever they are needed. Soymilk frozen can be used in place of milk for soups and stews, or replace yogurt in spreads and dips. To enjoy the unique flavors of fresh soybeans, as often as you can, store them in a tightly sealed container in your refrigerator, but don’t keep them longer than a week or two.

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *