คลองหรูด (คลองน้ำใส) กระบี่ “หรูด” ในภาษาใต้แปลว่า ลื่น […]...