ถนนคนเดินเชียงใหม่ จะมีอยู่ 2 ที่ คือ “ถนนคนเดินว […]...