บ่อน้ำพุร้อน เป่ยโถ่ว (Beitou Hot Spring) เป็นบ่อน้ำพุร […]...