ผาเงิบ เป็นเงื้อมผาสูงชัน มีพื้นที่โล่งเว้าลึกเข้าไป เพ […]...