พระตำหนักพระจันทร์ลอย ตั้งอยู่ห่างจากปราสาทนครหลวงประมา […]...