พลับพลาสถานีรถไฟหัวหิน เป็นพลับพลาจตุรมุขสร้างขึ้นในสมั […]...