วงเวียนน้ำพุมหาชัย หลังจากการก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิป […]...