วัดนครชุม หรือวัดใหญ่ เป็นวัดโบราณตั้งอยู่ในกำแพงเมืองเ […]...