วัดนครเนื่องเขต  เดิมชื่อว่า วัดต้นตาล สร้างขึ้นเมื่อ พ […]...