วัดปรางค์ ตั้งอยู่ในอำเภอปัว จังหวัดน่าน มีต้นดิกเดียมเ […]...