วัดปากคลองบางขนาก ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2339 ตั้งอยู่ปากคลองแส […]...