วัดพระพุทธบาทดอยโล้น ตั้งอยู่บนเนินเขาท่ามกลางป่าไม้ร่ม […]...