วัดพระยืนพระพุทธบาทยุคล อยู่ติดกับวัดพระแท่นศิลาอาสน์ เ […]...