วัดสระพังทอง หรือวัดหนองปลาขาว ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปลาขา […]...