วัดสังกัสรัตนคีรี เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมงคลศักดิ์สิท […]...