วัดหัวหิน สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า […]...