วัดใหญ่ท่าเสา เป็นวัดโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศ […]...