วัดไผ่ล้อม เดิมสร้างขึ้นประมาณในสมัยรัชกาลที่ 4 สันนิษฐ […]...