ศาลเจ้าเล่งสั้นเก้ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อไหร่ไม่ทราบชัด แต่ไ […]...