ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษทักษิณราชนิเวศน์ เป็นศูนย์เครื่องปั้น […]...