สถูปสวยมภูนารท หรือที่เรียกกันว่าวัดลิงค่ะ เพราะมีลิงเย […]...