สนามกีฬากลางเมืองเบตง ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกหรือที่ชาวเมื […]...