หนองเอาะ-หนองสิม ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล หมู่บ้านต้นแ […]...