หาดกะตะน้อย อยู่ทางใต้ของหาดกะตะ เป็นหาดขนาดเล็กกว่าหาด […]...