อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อายุ 43 ปี ประวัติความเป […]...