อ่าวผักกาด เป็นอ่าวเล็ก ๆ อยู่ทางทิศใต้ของเกาะสุรินทร์ใ […]...