เขื่อนดินช่องเขาขาด ก่อสร้างโดยกรมชลประทานตามโครงการพัฒ […]...