เนินทรายในมองโกเลีย ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติโกบี เป็นทะ […]...