เมืองกีโต เป็นเมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ค่า ตั้งอยู่บน […]...