เมืองคอร์คูล่า มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศโครเอเชี […]...