เมืองงอย และหนองเขียว  เมืองลาวตอนเหนือ เป็นเมืองเล็กๆ […]...