เมืองราบัต หรือวิกตอเรีย (Victoria) ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง […]...