เสาเฉลียงยักษ์ เป็นหินทรายยุคจูแรสซิก เกิดจากน้ำและกรวด […]...