แหลมตะลุมพุก คำว่าตะลุมพุก เป็นนามของปลาชนิดหนึ่งที่เคย […]...