โบราณสถานวัดนางกุย เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเกาะเมือง ด้านใ […]...