เที่ยวคนเดียว
เพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้น

เมื่อคุณได้เดินทางแล้วครั้งหนึ่ง การผจญภัยจะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ความทรงจำมันจะถูกเล่นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเบื้องลึกของจิตใต้สำนึก จิตใจคนเราไม่สามารถละไปจากการเดินทางได้ง่ายขนาดนั้น

ไม่ใช่ทุกคนที่เคยหลงทาง จะหลงทาง

เราอาศัยอยู่ในโลกมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความงามเสน่ห์และการผจญภัยไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการผจญภัยที่เราสามารถมีได้ หากเพียงแต่เราแสวงหาด้วยการเปิดตาของเรา และเดินทางไป

การเดินทาง
คือการใช้ชีวิต

การเดินทางนั้นมากมายหลายล้านความรู้สึกที่คนเราจะแบ่งปันให้กันได้และไม่เพียงกี่โอกาสของเราที่โคจรมาแลกเปลี่ยนความทรงจำซักช่วงนึงของชีวิต

The particular Taking Of Deborah Logan – Documentary Review

The Taking of Deborah Logan is really a fascinating short motion picture directed by Morgan Spurgeon. The storyline centers on an older Alzheimer’s patient that suffers from dementia. The patient’s family members are rather suspicious of the woman condition and are persuaded that she is had by the satan. It’s not unusual for witches in order to take possession of the particular dead. But precisely why does the satan wish to consider possession involving someone as old as Deborah Logan?


But, The Taking of Deborah Logan will go even further to the unexplained. The film also takes spot at an Alzheimer’s hospice, which tends to make this issue even considerably more terrifying for your viewers. As the motion picture progresses, more clues about the genuine nature of Alzheimer’s come to light. The emotional effect that this particular film has on the particular viewer is actually frightening!

Morgan Spurgeon co-writes and directs The Taking of Deborah Logan with his partner Amy Leidman. Typically the couple have worked well together on plus off for many years and possess casted a wide variety of actors. That they decided to produce a horror film rather than comedy since their particular last few films are actually commercial flops. This time around they wanted to take action totally different. They planned to make a “fun” film that might have a larger appeal than their other movies.

The film is largely set in the country town ofrespence, Wy. The couple’s initially real contact takes place when their girl goes off on an unusual getaway with a young man she calls Lanny. Everything goes well until Lanny returns home 1 evening and says that he’s going to kill their wife. Debbie will be suspicious of this particular occurrence and does not believe him or her. Later on, these people find that the man they believe may be the serial killer continues to be living in their particular home since they were kids.

Film production company is actually pretty tame compared to be able to some of Loglan’s previous work. The trailers and TV SET spots for The Taking of Deborah Logan don’t really provide you with much info regarding what kind of characters you are going to be watching. They will only gave the brief glimpse with the lead character, the middle-aged, blond lady who is played by Sienna Guillory, and her animal dog, named Bo. It’s her buddy, Bo, who gets the focus a vast amount of of the movie and is the one particular who ends up getting killed.

In the first place, The Taking of Deborah Logan seems to be more suited to be able to the genre of possession horror films than you should the more conventional fear film. For entrepreneurs, the film just makes certain to continue to keep the female guide, Debbie, very occupied. Her first introduction to the strange circumstances of her life is when she’s named away from the business meeting and even has to devote the night inside a hotel area while her husband goes on an ill-fated vacation. She right away takes matters in to her own hands plus finds herself haunted by images from her past, kinds which will eventually come to haunt her most personal property plus force her to confront her thrashing mental state. ดูหนังออนไลน์ The Taking of Deborah Logan plays out such as a slow-burn possession motion picture, pitting the person (and its protagonist) against a mentalist and his strong possession abilities.

Because the film advances, you gradually know that the upsetting pictures and remembrances aren’t just in the mind of Debbie. While these items begin to slowly seep into her subconscious, in addition, you find that will the more she thinks about them, the greater confused your woman becomes. The Taking of Deborah Logan isn’t very just a slow-burn mystery that develops towards an inescapable climax, but also some sort of cautionary tale about the perils regarding forgetting important things. In an significantly bizarre world, really becoming more typical for films to tackle psychological issues like Alzheimer’s in addition to possession with a new documentary spin on the material.

The film contains several short clips that would seem to indicate how the plot of The Taking of Deborah Logan is simply the product of the deranged imagination, but the fact is that co-writer Morgan Freeman (of Were Marshall, Scrubs, and even Hostel) wrote and directed the film. The Taking of Deborah Logan is truly one of those rare videos that not only performs on its very own plot, but assists as a cautionary tale that illuminates the danger of forgetting important reminiscences. Watching The Taking of Deborah Logan causes you to realize that an individual should always be wary when it comes to protecting oneself from the dangers of possession…

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *