เที่ยวคนเดียว
เพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้น

เมื่อคุณได้เดินทางแล้วครั้งหนึ่ง การผจญภัยจะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ความทรงจำมันจะถูกเล่นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเบื้องลึกของจิตใต้สำนึก จิตใจคนเราไม่สามารถละไปจากการเดินทางได้ง่ายขนาดนั้น

ไม่ใช่ทุกคนที่เคยหลงทาง จะหลงทาง

เราอาศัยอยู่ในโลกมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความงามเสน่ห์และการผจญภัยไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการผจญภัยที่เราสามารถมีได้ หากเพียงแต่เราแสวงหาด้วยการเปิดตาของเรา และเดินทางไป

การเดินทาง
คือการใช้ชีวิต

การเดินทางนั้นมากมายหลายล้านความรู้สึกที่คนเราจะแบ่งปันให้กันได้และไม่เพียงกี่โอกาสของเราที่โคจรมาแลกเปลี่ยนความทรงจำซักช่วงนึงของชีวิต

The Role That Stucco Playing in Regency Architecture Ways to Prevent Water penetration Through the Exterior Walls

Regency architecture refers to large complex structures constructed in the United Kingdom during the Regency period (the Regency Period), which spanned the late 18th century until the mid-nineteenth century, when Queen Victoria was the first Lord of the British Monarchy. This period is commonly called the golden period of British architecture. The Regency architecture which can still be seen today is in stark contrast to the more “modernist” style of architecture prevalent at that time.

The Regency architecture style developed from a variety of historical events. This included the rise of the industrial revolution, the rise of the city of London as a commercial center and urban consolidation as well as the expansion of the rail network into major urban areas. Many of the older, more classical buildings were demolished or turned into residential or commercial buildings during this period. They were replaced by grand modernist structures such as the State House in London.

The emergence of modernist architectural styles in the late nineteenth century led to a decline in architectural style. Certain older buildings still retain the style of the Regency period. The style is often referred to as English Georgian, despite the fact that it was actually Victorian architecture that developed during this time. A lot of the styles from the Regency period have been used in modern architecture, usually as ornamentation or to improve the overall design.

As the 19th century progressed, the Regency style concept began to break down into two main camps. The first was focused on creating Gothic architecture, which required using dark, heavy woods, heavily ornamented carvings and heavily ornate gates. The second camp was comprised of architects who wanted to create something similar to the style of regency architecture however they wanted to make their constructions less Gothic and instead focus on the natural beauty of the middle east. These architects utilized lighter woods, simple carvings and more simplistic designs.

Many examples of regency architecture can be seen across the world. For instance the British flag is an illustration of the Georgian style of architecture, and is the emblem of the Republic of Ireland, which is the Claddagh. The Irish flag is another great example of regency architecture. The Irish due to their existence in a completely different part of the globe, were not even aware of this art form prior to the advent of the modern era. This kind of architecture first came to light in Britain because of the work of a few famous Irish architects.


Stucco is the most important component of regency architecture, as we’ve previously discussed. Stucco was utilized in the Middle Ages as a siding material. William the Conqueror for instance, used stucco to build his palaces. King Edward I, on the other hand, utilized stucco to decorate some his stunning properties. Much of the stucco was used to decorate the balconies of these structures. However, as the popularity of stucco began to diminish, due to the introduction of new construction materials such as brick, stucco was often substituted with plaster. Plaster only became a building material used in a handful of buildings during the mid-Renaissanceperiod, however, this trend didn’t last very long.

The exterior walls of houses were another instance where stucco was utilized from Regency architecture. The exterior walls of Lord Digbys House, North Cornwall, had stucco applied to their outer surface to stop water from entering the home through its main entrance. It is clear how important stucco was to the exterior of the Regency-style house.

As you can see, the role that the stucco in the Regency architecture had been both important and one that was greatly appreciated by the architects who were responsible for the design of these beautiful dwellings. tonsilp This use of stucco is a major difference between the Regency architecture of the late medieval and the early modern period. A lot of Regency architectural features can still be seen in contemporary styles of interior design. Interior designers still use stucco finishes on their modern designs, although they are more likely to use other materials for the exterior of the home.

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *