เที่ยวคนเดียว
เพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้น

เมื่อคุณได้เดินทางแล้วครั้งหนึ่ง การผจญภัยจะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ความทรงจำมันจะถูกเล่นในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเบื้องลึกของจิตใต้สำนึก จิตใจคนเราไม่สามารถละไปจากการเดินทางได้ง่ายขนาดนั้น

ไม่ใช่ทุกคนที่เคยหลงทาง จะหลงทาง

เราอาศัยอยู่ในโลกมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความงามเสน่ห์และการผจญภัยไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการผจญภัยที่เราสามารถมีได้ หากเพียงแต่เราแสวงหาด้วยการเปิดตาของเรา และเดินทางไป

การเดินทาง
คือการใช้ชีวิต

การเดินทางนั้นมากมายหลายล้านความรู้สึกที่คนเราจะแบ่งปันให้กันได้และไม่เพียงกี่โอกาสของเราที่โคจรมาแลกเปลี่ยนความทรงจำซักช่วงนึงของชีวิต

The Uses and Benefits of Young Soybeans

Edamame, which is pronounced “ah-duh-muhs,” is a round yellow or green soybean similar to kidney beans. It is among the most extensively grown and nutritious soybeans grown in the United States. Edamame refers to “surpass” in Japanese. It is a major source for protein for vegetarians because of its high protein content and fatty acid level. As a side benefit, it can also be a complete food, meaning it is a complete food that contains all the essential nutrients required to develop and produce an optimum, balanced plant. It should be mowed four times per year to encourage early Soybean production. This will ensure that the crop is prepared for harvest when it is at its peak.


Edamame, also known as Japanese Mesoga Sativa, is a perennial vine that produces tubers as well as shoots. The pods of beans will eventually dry out and split once they’ve been harvested. The beans’ protein, starch and oil contents are readily taken in by the plant through the tiny holes in the pods. Edamame is highly fertile due to its early harvesting. It is often compared with kidney beans for its nutrient level. It has a sweet flavor with a slightly grainy background.

The life expectancy of mature edamame pods is 3 months, however, some varieties have been harvested earlier and have been dried for many years. As a result, the aroma and flavor may differ from one variety to another. Edamame should be picked only when it is still green. Older pods may exhibit a bitter taste that isn’t beneficial to the plant. Although the pod is able to be kept for a long time after drying, its value will decrease the longer it is kept.

After the pod has been harvested, it needs to be broken to allow the seeds released, which takes about a minute. The pod will retain moisture inside if it is not opened. This can result in the seeds becoming dry and hard. Soybeans are only sold when they have been sprouted. ถั่วแระญี่ปุ่น This means that the sprouting must occur in a greenhouse or a cold room, away from direct sunlight. To prevent spoilage, the seeds should be dampened prior to being planted in a garden or pot; there are a number of commercially-available products available that dampen the seeds, such as tofu and pectin powder, but they can be expensive.

After the beans have sprouted, they must be allowed to dry on a wire grid in an open area. This will help prevent the beans from dispersing across the entire surface and could result in them being hard to manage when they are sold in shops. They will then be ready for their trip to the market. Soybeans that have been sown will remain fresh for up to a month, while the green soybeans begin to lose their flavor after a week, however they can be kept in the refrigerator for several months more.

After the green beans have been dried and have shed their outer skins, they undergo what is known as “thermal pasteurization.” The outer shell and wax coating of the seeds will be removed, but the seeds will remain intact. Soy wax is a naturally-produced product derived from soybeans, and has been utilized in the food industry for a long time because of its nutritional value. It doesn’t alter the flavor of the soybeans, however it helps to preserve the seed fresh.

After the edamame has been harvested, it must be capable of enduring temperatures. Soybeans can be fragile plants and easily damaged if kept at room temperature with no protection. Therefore, it is essential that the edamame that is being prepared for consumption be placed in the refrigerator. Soy sauce can be added at the last moment to sweeten soybeans, but the most common way to prepare edamame is using a hot water bath. Although edamame can be cooked but this will decrease its nutritional value and also reduce its shelf life.

Many people in Japan use green soybean to replace starches in their diets, as the oils in the seed are easily converted into liquid or starch form that is required for these foods to be eaten. The Japanese diet is not a source of too many carbohydrates and is evident in the fact that they have the lowest rates of heart disease and diabetes in the world. Many people report feeling more content after eating more soy-based products. Although there are some critics of the diet people who have been following it for a long time report that their lives are happier and healthier. Even children who have been considered to have “empty” bellies have experienced a significant change in weight when they started eating the oil-rich seeds.

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *